Strategic Partnership Programme (SPP)

Created with Sketch.

Strategic Partnership Programme (SPP)

Submodul Strategic Partnership Programme (SPP) telah berlangsung bermula 1 Oktober hingga 1 November 2018 di mana semua peserta Program DPA INTAN Tahun 2018 telah ditempatkan di bawah tujuh Kementerian iaitu Jabatan Perdana Menteri, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kewangan, Jabatan Perkhidmatan Awam, Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani, Kementerian Pembangunan Luar Bandardan Kementerian Pertahanan.

Peserta didedahkan dengan bidang tugas sebenar dan dikehendaki untuk melaksanakan kajian berdasarkan tugasan yang diberikan di Kementerian atau Jabatan masing-masing. Semua peserta juga diselia dan mendapat tunjuk ajar daripada penyelia utama dari INTAN serta penyelia di lapangan.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *