Visi, Misi & Moto

Created with Sketch.

Visi

Untuk melahirkan bakal Pegawai Tadbir Dan Diplomatik (PTD) yang berprestasi tinggi, berintegriti dan dinamik.

 

Misi

Memupuk keperibadian unggul bagi memacu kecemerlangan bersama.

 

Moto

Setia Intelektual Berprestij

 

PENERANGAN MOTTO

SETIA –  Kesetiaan kepada raja dan negara serta memupuk semangat setiakawan dan kekitaan di kalangan peserta Program DPA .

INTELEKTUAL –  Penggemblengan pemikiran, pengalaman dan pengetahuan daripada pelbagai skim perkhidmatan awam di kalangan peserta Program DPA.

 BERPRESTIJ – Sentiasa mengutamakan budaya kerja berimpak tinggi.